ZPĚT na hlavní stránku          

PSYCHOWALKMAN
(Audio Visual Stimulation)


unikátní metoda stimulace mozku
(výsledek výzkumů NASA)
  
rychlé odstranění únavy

rychlé dodání energie
 
   výrazné zvýšení
psychické odolnosti a kondice
 
 zlepšení (zrychlení) učení
 
   zlepšení paměti a koncentrace
 
   zmírnění nebo odstranění potíží se

spánkem, depresí, bolestí apod.

PSychowalkman je nezastupitelný v životě jedinců, kterým se z nejrůznějších důvodů nedaří odpočívat, popř. navodit stavy hluboké relaxace meditací, kteří marně bojují proti stavům sklíčenosti, deprese, závislosti, u kterých nepolevuje bolest hlavy, žaludku aj.
Použitím psychowalkmanu se navodí většinou
frekvence alfa nebo theta (mozek v době aktivity pracuje ve frekvenci beta, odpočívá v alfě, spí v deltě a stav, který umožňuje pochopit nepochopitelné se nazývá theta), dojde k zvýšené produkci endorfinů a serotoninu, čímž se zmírní

   psychosomatické potíže
   a posílí paměť.
   Zlepší se schopnost soustředění a učení se,
   objeví se nové tvůrčí nápady.

Při pravidelném používání psychowalkmanu, tedy při pravidelné stimulaci mozku se mohou vytvořit nové nervové spoje. Výkonnost mozku se zvýší o hodnoty měřitelné testy IQ.

Z historie psychowalkmanu
Po tisíciletí byly v chrámech nebo na posvátných místech zapalovány k navození uvolňující meditativní atmosféry
svíčky, tisíce let zněly za stejným účelem  bubny.
První
vědeckou institucí, která zahájila výzkum bioelektrické činnosti mozku a rozdělení jejího působení do jednotlivých frekvenčních hladin beta, alfa, theta a delta byla NASA. Ta přístroje, v Čechách nazývané psychowalkmany, používala k tréninku a přípravě pilotů a kosmonautů s cílem eliminovat stres a napětí a zvýšit okamžitě  duševní výkony - rychlost, bystrost a rozhodnost. Stimulátory se osvědčily a jsou zahrnuty do psychologické průpravy dodnes.

Brzy se zjistilo, že vysoká aktivita a euforie, která "hnala" testované jedince do akce, zároveň zlepšovala jejich náladu, zmenšovala také jejich agresivitu. Energie se dobíjela vyloženě a zcela jednoznačně pozitivním směrem. Americké a britské univerzity začaly využívat psychowalkmanů k experimentální léčbě.

K reakci mozku na psychowalkman dochází během několika minut. Člověk pozitivně reaguje na světelné a zvukové signály, které vycházejí z brýlí a ze sluchátek. Mozek se bez nebezpečí negativních následků nebo vzniku závislosti "naladí" a začne vysílat do těla např. beta-endorfiny.

Jednotlivé programy jsou sestaveny vždy za určitým účelem, jejich účinek přetrvává  několik hodin, nebo i dní, záleží na okolnostech.

Hlavní ověřené účinky jsou
   
rychlé odstranění následků stresu a únavy,
   rychlé dodání energie,

   výrazné zvýšení psychické odolnosti a kondice,
   zlepšení (zrychlení) učení , paměti, schopnosti soustředit se,
   snížení či vymizení potíží se spánkem, depresí, lehkou mozkovou dysfunkcí, bolestí  apod.

 

Jak zacházet s přístrojem?
Usadíte se nebo ulehnete, předtím ovšem zvolíte program. Nasadíte
speciální brýle a sluchátka, zavřete oči a program spustíte. V brýlích (přes zavřené oči) "uvidíte" jemné záblesky, světýlka, v uších vám budou znít "bubny" (rytmický zvuk). Díky těmto světelným a zvukovým podnětům ovlivníte svůj psychosomatický stav, jinými slovy začnete používat mysl k uzdravování těla či rozvoji duše a mysli. 

 

Některé z programů psychowalkmanu:
Rychlý odpočinek, 15 min, je určen lidem v náročné situaci nebo jiných stresujících okamžicích. Krátká, ale hluboce odpočinková fáze je přivede brzy do stavu klidu. Program končí energii a dobrou náladu dodávajícím úsekem.
Soustředění
neboli Učení dětí, 20 min, mohou užít všichni starší 5 let. Zlepšuje schopnost koncentrace, urychluje učení, uživatelé získají motivaci a pozitivní přístup ke stresujícím situacím (lepší vztah ke škole). Program končí ve vysoké alfě.
Rozvíjení tvořivosti,
20 min, je program, který pomocí živých představ podporuje změnu vaší osobnosti, myšlenek, představ, pocitů a nálad, chování a reakcí k jiným lidem, s cílem stát se osobností dle vlastních představ. Vytvořte a prožijte si obraz sebe sama v budoucnosti takové, jakou ji chcete mít. Na konci programu jste pozitivně naladěni, plni elánu a nových nápadů.
Univerzální relaxace, 25 min, je program pro všechny, kteří trpí úzkostí nebo nadměrnou podrážděností nebo mají narušený cyklus spánku. Pro unavené a vyčerpané.
Pohodlný odpočinek, 35 min, je vysoce účinný program pro nespavce. Naučí odpočívat, omezí nepříjemné pocity, zvýší produkci endorfinů.

Vědomí těla a duše, 25 min, uvolní jednotlivá energetická centra těla, tzv. čakry.
A tak dále…   

 

 

 

LÁZNĚ PRO DVA RAKOVNÍK
nejmenší lázně s největší péčí
***
založeno 2005***
 


Ubytování

R
ekreační a turistické pobyty  
v nejkrásnější, nejtajuplnější,  magické krajině středních Čech

Relaxační a regenerační programy

 Jednotlivé procedury:
masáže
včetně lymfatické, qi gong, yar-ya a čokoládové
koupele s přísadami
 moxování
n
umerologie
hlubinná abreaktivní psychoterapie
alternativní psychoterapie 
Ceník

Originální dárek

Kurz
reflexní lymfatické masáže

 

e-mail:    lazneprodva@seznam.cz
 
tel.
(00420)
777 305 43
9


 


Kaligrafie - výuka

ZPĚT
        na
hlavní stránku