ZPĚT na hlavní stránku


V Rakovníku,
 městě zahrad, piva, zpěvu
 - a od roku 2005 i regenerace a relaxace -

nabízejí své služby
Lázně pro dva
 

oMLAdíme Vaši duši, posílíme Vaše tělo
 v prostředí nanejvýš inspirujícím...
 

                            Rakovník, město nacházející se 56 km na západ od Prahy (a na východ od Plzně) a 70 km od Karlových Varů v blízkosti       biosférické rezervace UNESCO - CHKO Křivoklátsko, bylo doslova od „pradávna“ místem, v němž bujel život ve všech podobách.

   Pověst vypráví, že…

  …nedaleko kostelíčka sv. Jiljí stával na Rakovnickém potoce mlýn, v němž žila mlynářka se svými dětmi. V době hladomoru neměla, čím by je uživila, i nalovila v potoce raky, o nichž se tehdy věřilo, že jsou jedovatí. Uvařila je, dala dětem k večeři… 

   Jaké bylo její překvapení, když se ráno všichni zdraví a veselí probudili!!! Děti se dožadovaly znovu včerejší pochoutky, a jelikož v té době bylo raků v potoce dost, přečkala mlynářka se svými dětmi díky rakům nejhorší období hladu. Pověst o tom se brzy roznesla do kraje, lidé se houfně stěhovali do tak životadárného místa, usazovali se na něm, a vesnice, která tu záhy vznikla, dostala jméno Raková…

   Jiná pověst připomíná…

   …kněžnu Libuši, která zbudovat chtěla v kraji pevné město. Když zvěděla vůli bohů, obětovala jim, vzala na místě bohy určeném zlatou sekyru a označila vrubem na stromě, kde započít se stavbou budoucího města. Sekyra se poté, co ji Libuše odložila, propadla hluboko do země (dodnes se jedna z hlavních ulic města nazývá Na sekyře).  Když pak lidé na tom místě kopali, aby položili první základy, nalezli obrovského raka. Po něm dali tedy městu název Rakovník…

  

  Nynější město leží v mírných stráních kolem koryta potoka. Uprostřed údolí se zvedá do výše gotická klenba
chrámu sv.
Bartoloměje a rozlehlá Pražská brána. U nich jakoby klečí dřevěná gotická zvonice s mohutným zvonem Žebrákem uvnitř.

   Největší rakovnický zvon Žebrák…

   …zakoupil pro město bývalý tovaryš mlynáře Vacka, Jiřík. Ten kdysi (15. století) nalezl na poli poklad, který odevzdal mlynáři. Ten však byl obviněn, že zabil vladyky ze Sence a peníze mu ukradl, odsouzen k smrti upálením. Nepomohlo svědectví Jiříka, ani prosby Vackovy dcery Ludmily. Ta, když viděla, že mlynáře na popravu vedou, ztratila se v křivoklátských lesích, a když pak byl její otec na poslední chvíli osvobozen, protože skutečný vrah a zloděj ze Sence se přiznal, nenavrátil se do mlýna, ale vydal se do světa hledat jedinou svou dceru. Našel ji mezi jeptiškami v Doksech.

   Vrátili se do mlýna, Lidunka se provdala za Jiříka a mlynář Vacek rozšířil kostelík sv. Jiljí z vděku za to, že se shledal s dcerou a že mu vrácena byla ztracená čest. Než zemřel, odkázal veškeré jmění Jiříkovi. Ten pohřbil tchána před oltářem kostela sv. Jiljí, a poněvadž sám neměl potomků, chtěl nějak uctít památku mlynáře, který z něho, kdysi žebráka, udělal boháče.

   Když jednou procházel ulicemi Prahy, zastavil se u novoměstského zvonaře. Otázal se na cenu největšího, pěkně propracovaného zvonu. Zvonař, vida chudý Jiříkův šat, do kterého se tento schválně oblékal, řekl cenu mnohem nižší, než byla cena skutečná. Jiřík si nechal okolostojícími cenu potvrdit a ihned na místě překvapenému a nadarmo se ošívajícímu zvonaři zaplatil. Jiřík však, aby zvonaře odškodnil, nechal u něj ulít ještě jeden, menší zvon. Další peníze rozdal rakovnickým chudým.

   Zvonům pokřtěným Bartoloměj a Jiří však nikdo neřekne jinak než Žebrák a Mlynář. Slity byly roku 1492 a hlaholí ve městě dodnes.

  

   Historické, pravidelně stavěné náměstí (po Karlově náměstí v Praze největší v zemi), bývalo tržištěm na hlavní zemské stezce z Prahy do Erfurtu.  

   Až v 15. století byl Rakovník obehnán kamennými hradbami a o sto let později se stal městem nejen svobodným, ale i slavným. V Rakovníku se totiž vařilo – a vaří - tak dobré pivo, že od 15. století se traduje, že je jen jedna šikmá věž v Pise a jen jedno dobré pivo na světě - v Rakovníce.

  Krakovec

   V okolí Rakovníka se rozkládají zříceniny hradu KrakovEc, odkud Mistr Jan Hus 14. října 1414 vyrazil na svoji poslední pouť do Kostnice.

   V nedalekých Petrovicích stojí honosný chrám, na jehož místě  se v dutém kmeni stromu zjevoval lidem husitský kalich a Panna Marie. V blízkosti vesnice se "choulívalo"  zkamenělé stádo i s pastýřem.

   

kamenná řada   Kameny však proslavily jinou vesnici – Kounov. Tzv. kounovské řady jsou nejstarší stavební památkou Čech.  Jsou také místem nad jiné tajemným, neboť odborníci se neustále přou, k čemu tato neolitická stavba sloužila. Představovaly kamenné řady  posvátné pole, jež  zaručovalo věčnou úrodu? Souvisela tato stavba s kruhovou neolitickou svatyní, k níž řady směřují?  Jednalo se o pravěké letiště? Astronomický kalendář? Závodiště pro koně nebo vozy? Pozůstatky obranného valu? Přirozené objekty geologického původu? Hranice polí?

Více informací  
 

   Avšak pokračujme:
   románský kostel sv. Michala v obci Slabce  náleží k nejstarším českým svatyním (11. st.).

  

   Mořem lesů se cesta vine k řece Berounce a romantickým zbytkům jednoho z nejstarších hradů v Čechách, Týřova. Jsou prý obklopeny tajnými stezkami, základy zdiva po zmizelém podhradí, i stopami po poustevníkovi, který tu ještě nedávno žil.

   Týřov, kdysi přepevný hrad, a tedy i žalář, věznil i...

   ... rytíře Paška. Ten se dozvěděl od hovorného správce, že z Týřova vede tajná chodba, která ale končí v řece Berounce zavalena obrovitým balvanem. Za jedné tmavé, bouřlivé noci se Pašek protáhl ze sklepení, vnikl do tajné chodby a prchal. S neuvěřitelnou silou odvalil kámen, přeplaval řeku... A zbyl po něm jen ten kámen, který za suchých let bývá v řece vidět a nazývá se podle nezdolného rytíře Pašek.

 

   V nedaleké vesnici Skryje francouzský geolog Joachim Barrande objevil naleziště prvních živočišných obyvatel naší vlasti – trilobitů… Skály, ve kterých jsou tito zkamenělí, 530 milionů let staří živočichové, při troše štěstí dodnes k nalezení, vyvřely na dně moře, které se tu kdysi rozkládalo.

  

   Jako diamant září v temné náruči lesů Křivoklát, kdysi lovecký hrádek přemyslovských knížat a oblíbený hrad českých králů. Od 11. století sloužil nejen jako útočiště mocných, ale i jako mučírna pro ty méně šťastné či úspěšné.  

   Křivoklát býval domovem krále železného a zlatého (Přemysl Otakar II.), Karla IV. i jeho syna Václava IV., dobrotivé Filipíny Welserové, ale též vězením magistra Kelleyho či biskupa českých bratří Jana Augusta a jiných. Strašidlo hradu, Ohnivec, by mohlo vyprávět…

   Roku 1335 uvítal Křivoklát první choť krále Karla IV., Blanku, z francouzského rodu Valois. Zde se manželům narodila dcera Markéta, avšak Blanka ne a ne se po porodu zotavit. Proto nechal Karel nachytat v okolí…

   …slavíky a vypustit je v křovinách na úbočí skalního ostrohu, na němž Křivoklát stojí. Blanka často u otevřených oken poslouchala zpěv slavíků a kdykoli to šlo, procházela se po pěšině vinoucí se strání naproti hradu, kde opeřenci též náruživě zpívali. Pěšině se od těch dob říká Slavičí…

  

    Městečko, s dvorem Ohnivce (podobnost jména ctihodného dvořana se jménem křivoklátského strašidla je náhodná. Ohnivec z Městečka kráčel nebo jel vždy v čele panovníkova průvodu, v rukou planoucí pochodeň...), získalo svoje jméno podle královny Konstancie, matky krále Václava I., který učinil z Křivoklátu místo svých radovánek, ...

   ... ale Konstancie unavená hlukem hodokvasů vycházela do tichých zákoutí údolí Rakovnického potoka a místo, kde nejraději odpočívala, začali lidé nazývat místečko, později Městečko.

 

   Opuštěný pomníček u obce Zbečno připomíná smrt knížete Břetislava II., o kus dál, podél potoka Vuznice jsou v lesích skryty zbytky hradu Jinčov. Nedaleko je Nižbor, dnes víc než hradem proslulý sklárnami (Rueckl – Cirkl, jen vzpomeňte na televizní seriál o Jakubu Skláři!) a Stradonice, bývalé keltské oppidum.

  

   V Koněpruských jeskyních se nalézají památky na padělatele peněz, Karlštejn zas připomíná slávu českého království.

  

   Velíz (u Kublova), jedno z nejstarších obětišť starých slovanských bohů, naznačuje, že tu kdysi hořel věčný oheň. Vršovci...

   ...zde ukládali o život knížeti Jaromírovi (kol roku 1003), ale myslivec mu včas přivedl pomoc. Vděčný kníže nechal na místě, kde po něm bylo šípy stříleno, postavit kostel.

   Ve vesnici Kublov se narodil a na velízském hřbitově je pochován hudební skladatel Josef Leopold Zvonař. Z jeho díla neznáme operu Záboj, ale píseň Čechy krásné, Čechy mé se stala vskutku evergreenem.

   V okolních lesích dýmaly a dosud dýmají milíře: cesta, kterou lemují, je původní zemskou stezkou, která vedla z Prahy do Chebu.

  

   Nelze opomenout Lány s letním sídlem prezidenta republiky, původně loveckým zámkem Rudolfa II., parkem a s zčásti zpřístupněnou oborou.

  

 

 LÁZNĚ PRO DVA
RAKOVNÍK
nejmenší lázně s největší péčí

***založeno 2005***

Ubytování

Rekreační a turistické pobyty  
v nejkrásnější, nejtajuplnější, magické krajině středních Čech

Relaxační a regenerační programy

 Jednotlivé procedury:

masáže
včetně lymfatické, qi gong, yar-ya a čokoládové
moxování
koupele
s přísadami

 audiovizuální stimulace mozku
n
umerologie
hlubinná abreaktivní psychoterapie
alternativní psychoterapie Ceník

Originální dárek

Kurz

e-mail: lazneprodva@seznam.cz

tel. (00420)
777 305 439

 


Kaligrafie - výuka

ZPĚT
na hlavní stránku